Nieuws rondom Republiek Middelland

Indien wij nieuwe activiteiten hebben gepland, kunt u deze hieronder terugvinden. Daarnaast een weerslag van recente activiteiten vanuit Republiek Middelland.

Zonne-energie in Middelland

2 november 2015
Zonne-energie is vaak aantrekkelijk om je energiekosten naar beneden te krijgen en draagt bij aan het duurzaam worden van onze wijk. Middelland heeft veel platte daken die zich uitstekend lenen voor het plaatsen van zonnepanelen. Veel mensen komen er zelf vaak niet toe om zonnepanelen te plaatsen: te ingewikkeld, te duur, waar moet je beginnen. Voor huurhuizen is het al helemaal ingewikkeld, omdat bewoners niet de eigenaar van het dak zijn en omdat er onder één dak vaak meerdere aansluitingen zijn. Door dit samen aan te pakken kun je zonne-energie bereikbaar maken. En minstens zo belangrijk: samenwerking in zo’n project is leuk en je leert andere wijkbewoners kennen. Het initiatief straalt ook af op het imago van onze wijk: het is leuk om te wonen in een wijk die zo’n project van de grond krijgt.

Op dit moment zoeken we een aantal enthousiastelingen met wie we de eerste stappen kunnen zetten. We denken aan een man/vrouw of vijf met wie we binnenkort een eerste brainstorm kunnen hebben. Stuur een mailtje aan info@republiekmiddelland.nl als je wilt meedoen, dan plannen we een afspraak.

Bijeenkomst Republiek Middelland

29 september 2015
Wat kunnen wij als Republikeinen zélf realiseren in onze buurt? Dat was het thema van deze bijeenkomst eind september. Uitkomsten hiervan zijn onder meer een zonne-energie initiatief en een groep die zich gaat richten op het vastgoed binnen onze buurt. Meer weten? Mail naar info@republiekmiddelland.nl.

Bijeenkomst Republiek Middelland

2 juni 2015
Tijdens deze Republiek Middelland bijeenkomst in het Buurtatelier in de Zwaerdecroonstraat hebben zo’n 25 bewoners van onze mooie wijk onderzocht hoe we verder invulling geven aan de Republiek en daarmee aan een mooiere en fijnere wijk voor alle bewoners. De volgende werkgroepen zijn gevormd:

  • Overlast
  • Verkeer & groen
  • Winkelstraten
  • Vastgoed
  • De mensen

Ter ondersteuning van de Republiek zijn ook werkgroepen Communicatie, Proces en Fundering gevormd.

Artikel “Bewonersinvloed onmisbaar voor stad”

29 mei 2015

Bewonersinvloed onmisbaar voor stad
In dit artikel in NRC schetst Gerard Drosterij (bewoner van Middelland) het belang van bewonersinvloed voor Rotterdam: “Het is tijd dat Rotterdam zich een voorbeeld stelt als koploper in het organiseren van lokale samenwerkingen. Dat past bij zijn grenzeloze ambities. Prijzen krijgen voor schitterende architectuur is gaaf, lof ontvangen van je burgers voor je lokale democratie is van onschatbare waarde.”

Het hele artikel lezen? Klik Bewonersinvloed onmisbaar voor stad – artikel NRC – 29 mei 2015 om het te downloaden.

Werkbijeenkomst co-creatie Alliantie Middelland

20 mei 2015

Uitnodiging werkbijeenkomst co-creatie Alliantie Middelland
Tijdens deze werkbijeenkomst co-creatie Alliantie Middelland, georganiseerd door de gebiedscommissie Delfshaven, zijn door meer dan honderd deelnemers intensieve discussies gevoerd over onze prachtige wijk. Download hier de Uitnodiging werkbijeenkomst co-creatie Alliantie Middelland.

Presentatie Republiek in Stuurgroep Veilig

14 april 2015
In deze druk bezochte bijeenkomst (circa 350 bewoners) zijn de plannen van de Republiek uiteengezet en werd ieder die interesse heeft uitgenodigd mee te doen.

Presentatie Republiek Middelland aan burgemeester Aboutaleb

10 april 2015
Vijftien bewoners afkomstig uit ongeveer evenveel straten verspreid over Middelland hebben aan het einde van de middag op het stadhuis het waarom, de doelstellingen en de werkwijze van de Republiek toegelicht aan burgemeester Aboutaleb, stadsmarinier Van de Ven, directeur Veiligheid Vervooren, voorzitter van de gebiedscommissie Delfshaven Harreman en gebiedscoördinator Mertens.

Het was een levendige en af en toe pittige bijeenkomst, dat laatste met name over de wens van de Republiek pro-actief in het proces van voorbereiding en uitvoering te participeren. De burgemeester toonde grote interesse en was ten volle bereid bewonersvertegenwoordigers die plaats te geven (w.o. de voorzittersrol) in de project/stuurgroep die het Plan van Aanpak voor Middelland gaat opstellen.