Onze werkwijze

Vier pijlersPijlers

Onze werkwijze gaat uit van vier pijlers:

Vastgoed
Het stimuleren van eigenwoningbezit en het opknappen vastgoed, het aanpakken van foute huiseigenaren, het concentreren van publieksfuncties in Nieuwe Binnenweg en Middellandstraat, het saneren van een deel van de winkelfunctie in de Middellandstraat en het gericht en daadkrachtig inzetten van handhavingsinstrumenten (aanschrijving).

Terugdringen van overlastconcentraties
Het wegsaneren van (semi-)horeca en coffeeshops uit de woonstraten, geen nieuwe horeca, semi-horeca of maatschappelijke opvang in de wijk, wegbestemmen van niet-woonbestemmingen en het handhaven van bestaande regels en toegezegd beleid.

Schone, veilige, verkeersluwe en groene buitenruimte

Maatschappelijke opvang
Het verdunnen van de maatschappelijke opvang in onze buurt, zoals afgesproken in het Actieprogramma Dijkversterking.

Hoe werken wij?Werken

De Republiek Middelland bestaat uit bewoners die regie en verantwoordelijkheid nemen voor verbeteringen in de eigen wijk. De Republiek Middelland zorgt voor actie en voor samenwerken met de gemeente en andere belangengroepen in de wijk. In de Republiek Middelland trekken bewoners van Middelland verenigd op.

Concrete instrumenten waarmee we werken, zijn:

  • Een regiegroep voor de Alliantie Middelland, die verbeteringsprojecten aanjaagt en de implementatie van de Alliantie Middelland controleert en aanstuurt.
  • Inzet in projectgroepen als bron van denkkracht en doekracht en als klankbord.
  • Mobilisatie van bewoners bij de projecten.
  • Transparante communicatie via de ondersteunende buurtgroepen, via social media en reguliere media.
  • Direct contact tussen gemeentebestuur en bewoners; transparantie in projectopzet, uitvoering, afspraken met derden en financiĆ«n.

De bewoners die zich hebben verenigd in de Republiek Middelland willen dus een actieve rol spelen bij de verbetering van hun wijk. Belangrijk en actueel onderdeel daarvan is delen in de regie van het gemeentelijke project Alliantie Middelland. Veel bewoners die in de Republiek Middelland actief willen zijn hebben ruime ervaring met burgerparticipatie. Wij stellen voor om daar gebruik van te maken en op korte termijn samen met de gemeente een model voor de regiefunctie uit te werken en vast te stellen.